Nak-Prok นาคปรก

ศาสนาไม่เคยเสื่อม แต่คนต่างหากที่เสื่อม  เมื่อศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและไม่มีความเลวใดที่จะทำลายได้ หยั่งลึกถึงแก่นแท้ของความดีที่รอการเข้าถึง  สุดขั้วของความชั่วที่แฝงเร้นในสังคม
เรื่องราวของสามโจร สิงห์ , ป่าน , ปอ  ที่รวมหัวกันวางแผนปล้นรถขนเงิน แต่เคราะห์กรรมทำให้ถูกไล่ตามจับ เมื่อจนมุมตัดสินใจนำเงินที่ปล้นมาได้แอบซ่อนไว้ในวัด และเมื่อย้อนกลับมาขุดหาเงินจึงรู้ว่า ที่ซ่อนเงินถูกโบสถ์ใหม่สร้างทับไปแล้ว   ทางเดียวที่จะทำให้ได้เงินคืนมาคือการปลอมเป็นพระภิกษุในวัดนั้น  "ปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาจะเกิดขึ้นในห้วงสำนึกสุดท้ายของคนได้หรือไม่" "ศาสนาจะสามารถขัดเกลาให้คนเลวกลับกลายเป็นคนดีได้จริงหรือ"