Kirot วัดหัวใจดอกไม้เหล็ก

เสียง/ซับ ไทย-อังกฤษ
กาเลีย (โอลก้า คูรีเลนโก) คือหญิงสาวจากยูเครนที่ถูกแก๊งมาเฟียให้ไปขายตัวในอิ สราเอล จนเมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้คุ้มครองว่าจะให้เธอได้กล ับไปประเทศเกิดเพื่อไปหาครอบครัวและลูกสาวที่จากมา แต่เธอต้องฆ่าศัตรูคนหนึ่งของพวกมันเป็นการแลกเปลี่ย น กาเลียยอมรับข้อเสนอแต่เมื่อเธอสังหารเป้าหมายสำเร็จ พวกมันกลับคำและพาเธอไปขังที่แฟลตแห่งหนึ่ง ที่นี่กาเลียได้รู้จักกับเอลินอร์ (ไนเน็ต ทาเย็บ) ผู้หญิงห้องติดกันที่ถูกสามีทำร้ายเป็นประจำ จนเมื่อความผูกพันที่เกิดจากการใฝ่หาอิสรภาพแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น พวกเธอจึงหาหนทางต่อสู้เพื่อให้ได้มันมา