The Woman Who Still Wants To Marry มี 8 DVD จบ ซับไทย


จำนวนตอน : 16 ประเภท : romance
นักแสดง : Park Jin Hee,Uhm Ji Won,Wang Bit Na,Kim Bum,Choi Chul Ho,Lee Pil Mo
เรื่อง ราวชีวิตของผู้หญิงสามคน ที่ต้องการปิดชีวิตบทหนึ่งของพวกเธอกับการแต่งงาน ติดตามกันต่อไปกับชีวิตของพวกเธอ ลีชินยังไม่สามารถรอที่จะแต่งงานได้อีกต่อไป เมื่อตอนที่เธออายุ 32 ปีแล้ว แต่เธอเมื่อเธอยังอายุ 36 ปี เธอยังครองตัวเป็นโสดอยู่ดี เธอไม่เจอเนื้อคู่ของเธอ และไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เมื่ออายุ 36 ปีเธอจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องของชีวิตอย่างจริงจังและเริ่มต้นให้ได้อีก ครั้ง