Brooklyn's Finest ตำรวจระห่ำพล่านเขย่าเมือง

เสียง/ซับ ไทย-อังกฤษ แนว  Action , Drama
ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยม ที่มีฉากหลังอยู่ในเขตบรู๊คลิน ในนิวยอร์ค โดยศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่เอ๊ดดี้ (ริชาร์ด เกียร์), ซาล (อีธาน ฮอว์ค) และแทงโก (ดอน ชีเดิล) สามนายตำรวจผู้ยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความรุนแรงและ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งพวกเขาต้องพยายามหาทางเอาชนะด้านมืดในตัวเองให้ได้ เอ๊ดดี้ผู้มีชีวิตคู่ที่ไร้สุข ออกแสวงหาหนทางปลดเปลื้องความทุกข์ด้วยการดื่มเหล้า และมีสัมพันธ์กับโสเภณีวัยรุ่นชื่อแชนเทล ระยะเวลาเจ็ดวันก่อนเกษียณอายุราชการของเขา จบลงด้วยเหตุการณ์ธรรมดาสามัญ เมื่อเขาถูกขอร้องให้เป็นผู้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นใหม่ และภายในเจ็ดวันนี้เอง ที่เอ๊ดดี้พยายามค้นหาความหมายในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดระยะเวลาที่ผ่าน มาของตนเอง