Pope Joan เธอคือโป๊บ

เสียง ไทย-อังกฤษ ซับไทย
สร้าง มาจากเรื่องจริงที่อื้อฉาวที่สุดเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวาติกัน เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เมื่อสตรีผู้หนึ่งปลอมตัวเป็นบุรุษเข้ามาเป็นบาทหลวง และ.ไต่ เต้าขึ้นเป็นพระสันตะปาปา ประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายแคธอลิคในที่สุด หลังจากความลับเปิดเผย เธอได้สั่นคลอนความเชื่ออันคร่ำครึ และ.ตั้งคำถามต่อกฎระเบียบต่างๆเที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมนุษย์เพศชาย ถือเป็นหนังเยอรมันที่พิถีพิถันกับงานสร้างและ.นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไป ตรงมา ทั้งๆเที่หนังยังไม่ออกฉาย แต่ก็ได้รับเสียงตอบรับและ.ต่อต้านไปแพร่หลายในยุโรป