Boring love เซ็งเป็ด

เป็ด ถูก ไก่ แฟนสาวบอกเลิก ด้วยเหตุที่เป็ดไม่สามารถให้ความมั่นคงในชีวิตกับเธอได้  อ้อย ชายหนุ่ม ร่าเริง ยียวน อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เขาชอบเป็ดในลักษณะอื่น เป็ดรับไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นด้วยความดีและจริงใจของอ้อยที่ทำอย่าสม่ำเสมอทำให้เป็ดเริ่มเปิดใจคบอ้อย เป็นเพื่อน ความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างแนบเนียนโดยที่คนทั้งสองซึมซับอย่างไม่รู้สึกตัว วันหนึ่งไก่ถูกแฟนใหม่ทิ้งและทำร้ายร่างกาย ไก่ขอกลับมาคืนดีกับเป็ดอีกครั้ง แต่ทุกอย่างดูสายเกินไป ซะแร้ววววว...