An Education/ปริญญารักไม่มีวันเรียนจบ

เสียง/ซับ ไทย-อังกฤษ
สาวน้อยวัยเรียนมีเป้าหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่กลับเตลิดออกนอกทางเพราะผู้ชายคนหนึ่ง
พล็อต “ถูกหลอกออกโรงเรียน” ที่มากกว่าความรัก-ความหลง หากอยู่ที่การเลือกทางเดินชีวิตที่มีคุณค่าให้กับตนเ อง ฉากหลังในอังกฤษต้นทศวรรษ 1960 ทำให้หนังมีมิติทางการเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงปรัชญารองรับอยู่ (มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือก) แต่ไม่ถึงกับเคร่งเครียดหนักหน่วง ตรงกันข้าม...หนังดูสนุกสดใส มีชีวิตชีวา มีทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ คารีย์ มัลลิแกน ในบทนำจนขอถือหางเธอไว้ก่อนสำหรับเวทีรางวัลต่างๆ