As it Happens บังเอิญ รักไม่สิ้นสุด

หนุ่มสาวคู่หนึ่งเหมือนพรหมลิขิตได้ขีดเส้นทางให้ทั้งสอง...ที่มหาวิทยาลัย พบกันที่...ภูชี้ฟ้า-เชียงราย รู้จักกันที่....บูดาเปสต์-ฮังการี สนิทสนมกันที่ กรุงเทพ โซล- เกาหลี และเบ่งบานกลายเป็นความรักที่เชียงใหม่...ทั้งทุกข์และสุข....หลากหลาย พื้นที่สวยงามบนโลกกลมๆใบนี้  แม้บางช่วงเวลาจะแยกจากกันไปบ้าง แต่ก็มีเหตุบังเอิญให้กลับมาเจอกัน เกิดความรู้สึกดี ซึมแทรกกันและกันอย่างช้าๆ จนสิ่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาและเธอไปแล้ว แม้สิ้นหวังกับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว..ปาฎิหารย์หรือมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น...โลกใบนี้ยังคงรับรู้ความรัก..เหตุเพราะความ บังเอิญ (อีกครั้ง) ที่ทำให้... รักไม่สิ้นสุด...นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ...ใช่ไหม..... !