The Tooth Fairy เทพพิทักษ์ฟันน้ำนม (พากย์ไทยเท่านั้น)

เดเร็ค ธอมป์สัน นักฮ๊อคกี้จอมโหด สมญานาม Tooth Fairy จากนิสัยการเล่นห่าม ๆ ของเขาที่ชอบถอนฟันของคู่แข่งขันกลางสนาม เขาเผอิญไปทำลายความเชื่อเรื่องเทพฟันน้ำนมของลูก สาวของผู้หญิงที่เขากำลังจีบอยู่โดยไม่ตั้งใจ เทพฟันน้ำนมลงโทษเขาด้วยการบังคับให้เขาต้องมาปฏิบัติหน้าที่ของเทพฟันน้ำนม จริง ๆ เมื่อใดที่เขาปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์จึงจะได้รับยกเลิกการทำโทษ จากความรู้สึกขัดขืนและไม่พอใจในช่วงแรก เพราะการต้องปฏิบัติภารกิจเทพฟันน้ำนมนี้สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตของเขา พอสมควร เพราะภาระที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถเลือกเวลาและสถานที่ได้ ทำให้เขามักเกิดภาวะ "งานเข้า" อยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติการสุดฮา จึงเกิดขึ้น....