Captive ฝ่าวิกฤติเพื่ออิสรภาพ

เสียง ไทย-รัสเซีย  ซับ ไทย-อังกฤษ
เพื่อที่จะล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึก รูบั๊คค่า และ.วอฟก้า สองทหารชาวรัสเซีย ได้ลักลอบนำเชลยศึกชาวเชเชนที่ชื่อ โทรฟี่ ออกมา เพื่อที่จะนำทางไปยังดินแดนของฝ่ายตรงข้าม ในระหว่างทางพวกเขาพบทหารชาวรัสเซียที่ถูกจับเป็นเชลยศึก ซึ่งตกอยู่ในเขตแดนของข้าศึกเช่นกัน พวกเขาจึงต้องหาวิธีที่จะนำเชลยศึกผู้นั้นออกมา โดยที่จะใช้การต่อรองแลกเปลี่ยนตัวเชลยศึกกัน ทั้งหมดต้องพบกับเรื่องราวต่างๆเที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป