The Informant! / ดิ อินฟอร์แมนท์! แหล่งข่าวลับ ล้วง...โลกตื่น!

เสียง/ซับ ไทย-อังกฤษ
มาร์คทำงานให้แก่บริษัทผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรยักษ์ใหญ่แ ห่งหนึ่งมานานหลายปี และกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นถึงผู้จัดการ แต่เขาไม่ได้เตรียมตัวสำหรับงานใหม่อีกงานหนึ่งที่ถู กเสนอเข้ามาเลยสักนิด นั่นคือการเป็นสายให้กับเอฟบีไอซึ่งกดดันให้เขาล้วงข ้อมูลสำคัญมาแฉบริษัทตัวเองที่ทำการควบคุมราตาตลาดอย ่างผิดกฏหมาย แต่การทำตัวเป็นฮีโร่ครั้งนี้ อาจทำให้ชีวิตรอบด้านของเขาต้องพังทลายก็เป็นได้ ในผลงานจากผู้กำกับ Ocean's 11, 12, และ 13