Haeundae / แฮอุนแด มหาวินาศมนุษยชาติ

เสียง ไทย-เกาหลี  ซับไทย
ฤดูร้อน ปี 2009 สึนามิขนาดยักษ์โจมตีเกาหลี คิมวี นักธรณีวิทยา ทางทะเลค้นพบว่า ทะเลเกาหลีตะวันออกมีสัญญานการเกิดเหตุคล้ายกับคลื่น ยักษ์ สึนามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี 2004 เขาออกเดินทางไปยังฮาอึนแดเพื่อเตือนภัยเจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกัน คลื่นยักษ์สึนามิก่อตัวขึ้น และมุ่งหน้าตรงไปยังแฮอึนแด นักท่องเที่ยวกำลังสนุกสนานกับวันหยุดฤดูร้อนที่แสนสงบ

มหันตภัยที่เข้าโจมตีช่วงเวลาแห่งความสุขพวกเขามีเวล าเอาตัวรอดเพียง 10 นาทีเท่านั้น!