MONRAKSONGFANGKHLONG มนต์รักสองฝั่งคลอง 2 DVD

เทศกาลตลกแห่งชาติครั้งที่ ๑ การแสดงละครเวที “มนต์รักสองฝั่งคลอง”
เทศกาลตลกแห่งชาติครั้งที่ ๑ คือเทศกาลของความสุขและรอยยิ้มเพื่อคนไทย ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ของการสร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มนับแต่ครั้งบรรพบุรุษตราบจนถึงสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน ที่ “ตลก” ก็ยังดำรงหน้าที่นี้ไว้ไม่แปรเปลี่ยน  มีการจำลอง สาธิต บรรยากาศการแสดงตลกในอดีต  การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การประกวดการแสดงตลกรูปแบบต่างๆ และการโชว์การแสดงของเหล่าตลกมืออาชีพชื่อดัง ที่รวมใจกันมาสร้างเสียงหัวเราะทั่วงาน มนต์รักสองฝั่งคลอง ละคร ร้อง เล่น เต้า รำ ขำกระจาย