Ice Twister ไอซ์ ทวิสเตอร์ ทอร์นาโดน้ำแข็งถล่มเมือง

เสียง/ซับ ไทย-อังกฤษ
ปัญหาโลกร้อนทำให้สภาพอากาศบริเวณแปซิฟิกตะวันตกฉียง เหนือที่เคยฝนตกชุกเกิดความแห้งแล้ง เพื่อแก้ปัญหานี้จึงเกิดโคงการเรนแดนซ์ที่นักวิทยาศา สตร์ได้ใช้ไนโตรเจนเหลวโปรยบนท้องฟ้าเพื่อสร้างฝนเที ยม แต่การทดลองเกิดผิดพลาดอย่างรุนแรงเมื่อมันได้สร้างพ ายุทอร์นาโดลูกยักษ์ที่มาพร้อมแท่งน้ำแข็งแหลมคมพุ่ง ถล่มเมืองเหมือนฝนห่าใหญ่ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพยายามแก้ไขแต่ก็ไร้ผล ทำให้ชาร์ลี ไพรซ์ อดีตนักวิทยาศาสตร์ที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนต้องออกมา แนะนำวิธีที่จะจัดการกับหายนะครั้งนี้ แต่มันจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่