Dr.Koto shinryoujo คลีนิคของหมอโคโต้

http://i1008.photobucket.com/albums/af205/getwoi/serie%20japan/DrKoto-shinryoujo.gif
Dr.Koto shinryoujo 
คลีนิคของหมอโคโต้ มี 7 DVD--(ซับไทย)
เรื่องย่อ..หมู่บ้านบนเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้คนพึ่งพา อาศัยกันราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันสังคมแบบนี้คงหาได้ยากมากๆใน ปัจจุบัน เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน มักจะไม่ได้รับความไว้วางใจในทันทีโดยเฉพาะ"หมอ" ที่มักจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าอยู่เสมอไม่มีหมอคนไหนที่สามารถจะอยู่บนเกาะ ได้นานยกเว้น"หมอโคโต้" โกโต เคนสุเกะ เป็นหมอที่มีฝีมือดี ถูกพาตัวมาจากโตเกียวให้มาประจำอยู่บนเกาะชิคินะ ทุกคนในเกาะพากันเรียกว่า "หมอโคโต้"