Binbo taro

http://i1008.photobucket.com/albums/af205/getwoi/serie%20japan/Binbo-taro.gif
Binbo taro 
มี 6 DVD--(ซับไทย)

เรื่องย่อ..เรื่องราวของละครเกี่ยวกับ Alice Hirata (แสดงโดยอุเอโตะ) ลูกสาวนิสัย
เสียของครอบครัวที่ร่ำรวยในธุรกิจการโรงแรม ในขณะที่คามิจิแสดงเป็น
พ่อหม้ายยากจนที่มีลูกติด 3 คน คนสองคนที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มาก และเกิดความรักกันขึ้นมา